Nemáte čas kosiť Váš trávnik? Pre nás to nie je žiadny problém!
Ponúkame jednorázovú ale aj pravidelnú kosbu záhrad, pozemkov a verejných plôch.


Kosenie  trávnika je základné ošetrenie. Najdôležitejším aspektom je pravidelnosť kosby a ostrie noža.
Ponúkame:

Kosenie udržiavaných trávnikov


Kosenie zanedbaných plôch


Čistenie veľmi zarastených pozemkov