Renovovať starý alebo založiť nový trávnik?


To závisí hlavne na tom čo nežiaduci stav zapríčinilo a do akej miery je trávnik zničený.

Pre návrh riešenia neváhajte a dohodnite si termín obhliadky.