Renovovať starý alebo založiť nový trávnik?


To závisí hlavne na tom čo nežiaduci stav zapríčinilo a do akej miery je trávnik zničený.
Využite naše poradenstvo a nechajte si navrhnúť liečebný postup trávnika.

Platí pre Nitru, Trnavu a ich okolie