vertikutácia

Vertikutácia trávnika

Čo je vertikutácia?

Vertikutácia trávnika je jeden zo základných mechanických spôsobov jeho ošetrenia. Nazývame ju aj vertikálny rez alebo  prerezanie trávnika.Cieľom vertikutácie trávnika je odstrániť plsť, mach, prípadne buriny s prízemnou ružicou. Vertikutáciu vykonávame v dvoch na seba kolmých smeroch. Hĺbka rezu pri vertikutácii je 2-3 mm, maximálne však 5 mm. Na odstránenie plsti to stačí a trávnik zbytočne nestresujeme hlbokým rezom. Nemôžeme zabúdať na to, že vertikutácia nie je operácia na rozrábanie pôdy. Čiže ak je našim cieľom odstrániť z trávnika plsť a starinu, tak aby miera vzniknutého stresu pre trávnik nebola príliš veľká, odporúčanú hĺbku neprekračujeme. V opačnom prípade nevykonávame vertikutáciu ale skerifikáciu. O tej sa dočítate nižšie.


Kedy robiť vertikutáciu?

Pri intenzívne udržiavaných trávnikoch v domácich podmienkach odporúčame vertikutáciu robiť dvakrát do roka a to na jar (marec, apríl, maj) a jeseň (september, október). V prípade, že trávnik mulčujete, najmä robotickými kosačkami, je potrebné hrúbku plsti z času na čas skontrolovať. Ak má trávnik tendenciu sa zaplstiť rýchlo a často, je možné vertikutáciu robiť častejšie. Samozrejme to platí aj naopak.

Čo je plsť?

Výskyt plsti v trávniku je prirodzeným javom. Plsť sa nachádza na povrchu pôdy v najnižšom bode  nadzemnej časti trávnika. Plsť vzniká v dôsledku hromadenia sa odumretých a rozložených organických častí, ale aj nerozložených zvyškov tráv. Plsť začína byť nežiaduca od hrúbky 10 mm a viac. Znižuje efektivitu použitých hnojív a závlahy. Nadmerná plsť bráni tvorbe odnoží, vytvára mikroklímu pre zárodky mnohých chorôb a zhoršuje vzdušný režim pôdy. Tvorbu plsti podporuje prehnojenie dusíkom, nadmerná závlaha ale aj nevhodné pH pôdy. Správna starostlivosť o trávnik by mala viesť k minimalizovaniu negatívnych faktorov  a k pravidelnému prerezávaniu trávnika. To zabezpečí optimálnu hrúbku plsti počas celého vegetačného obdobia.

Aký je rozdiel medzi vertikutáciou a skerifikáciou?

Hlavný rozdiel medzi vertikutáciou a skerifikáciou je hĺbka rezu. Skerifikáciou by sme mohli nazvať už rez hlbší ako 5 mm. Maximálna hĺbka rezu je zväčša limitovaná maximálnou pracovnou hĺbkou stroja, ktorým sa skerifikácia vykonáva. Takto radikálny rez vykonávame s cieľom komplexnej renovácie trávnika, pokiaľ chceme rozrušiť vrchnú vrstvu spolu s koreňovou. Vzniknuté drážky sú vhodné na dosev. Skerifikovanú plochu je vhodné zapieskovať. Skerifikácia je veľmi agresívna operácia a na to, aby celý proces bol úspešný, si trávnik vyžaduje určitý prísun látok s regeneračným účinkom a dostatočné množstvo vody aby sa podporilo nové odnožovanie, ktoré skerifikácia so sebou prináša.