Kde si najlepšie vychutnať kávu, knihu či čas strávený s rodinou?


Určite na dovolenke.
Okrem zimy a po zvyšných 230 dní, keď na dovolenke nie sme, nám tento pocit môže priblížiť trávnik.
Spája rodinu na grilovačkách, vytvára priestor pre hry s deťmi, či poskytne svoje mäkké steblá na príjemné leňošenie.


Ponúkame:

Prípravu pôdy na založenie nového trávnika


Inštaláciu siete proti krtom


Pokládku trávneho koberca


Celoplošný výsev trávnikov